URBEgara, Advocats i Tècnics Urbanistes és un equip de professionals especialitzats en les diferents disciplines del Dret, l’Enginyeria i l’Arquitectura, ubicat a Terrassa (Barcelona), els quals compten amb una dilatada experiència en l’específic àmbit del Dret Urbanístic i l’Arquitectura legal a nivell de planejament urbanístic i territorial, de gestió i execució de plans, d’actuacions d’intervenció en l’edificació i els usos del sòl, disciplina urbanística, en l’àmbit de les llicències d’activitats i urbanístiques i en formulació i posterior execució de projectes d’obres menors i majors.